česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní park Údolí Bystřice

Přírodní park leží v Domašovské vrchovině, osu území vytváří řeka Bystřice a její údolní niva. Řeka zde vytvořila hluboké skalnaté údolí s kaňony, skalními ostrohy, sutěmi a kamennými moři. V místech, kde pramení přítoky, se zachovaly zbytky rašelinných luk, v údolích najdeme vlhké louky. Geologická stavba území je tvořena prvohorními sedimenty, v severní části území u Domašova převažují droby, v jižní části (směrem k Jívové) převažují především jílové břidlice lokálně obsahující zkamenělé karbonské rostliny. Pleistocenní kamenná moře a kamenné proudy jsou vytvořeny na jílových břidlicích. Údolní niva říčky Bystřice je tvořena různě mocnými fluviálními naplaveninami. V sevřeném údolí Bystřice se zachovaly lesy, které mají často přirozenou druhovou skladbu, místy i rozsáhlé porosty měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Západní a severní část území dnešního přírodního parku byla odlesněna a přeměněna na pastviny a louky. Několik aktivních lomů a desítky opuštěných štol, jsou často využívány jako zimoviště letounů (8 druhů). Štoly využívají k zimování také některé druhy obojživelníků, zejména mlok skvrnitý a řada druhů bezobratlých. Výměra: cca 10 000 ha Vyhlášeno: 1995

GPS pozice

N 49° 40.164', E 17° 26.324'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://