česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní park Kladecko

Přírodní park Kladecko leží v nejvyšší části Ludmírovské vrchoviny, která je součástí Bouzovské vrchoviny. Název dostal podle blízké obce Kladky. Harmonická krajina s velmi pestrou geologickou stavbou, členitým povrchem a místy s tradičním využitím zemědělských pozemků (drobná zemědělská výroba). V podloží se místy vyskytují vápence s charakteris­tickými krasovými útvary. Geologické podloží doplňují fylity, bazální křemence, diabasy a další vulkanické horniny s vrstvami magnetit-hematitových rud s vtroušeným červeným jaspisem (dříve těžených). V oblasti lze spatřit i valouny čistého křemene, který zde byl zjištěn ve vysoké kvalitě. Pravěké osídlení je doloženo z vrchu Průchodnice, kde byly zjištěny stopy krátkého pobytu mladopaleolitického člověka i zemědělců. Na Kladecku jsou přirozené bučiny (buk lesní, jedle bělokorá), velmi vzácně tis červený a brslen bradavičnatý. Na odlesněných partiích na vápencích jsou teplomilné luční porosty s roztroušenými keři jalovce obecného (Juniperus communis). Mokřady jsou zastoupeny zejména fragmentem ostřicovomechového společenstva v údolí Bělé, vlhkými loukami s upolínem nejvyšším (Trollius altissimus) v Nectavském údolí a mokřadem v PP U nádrže. V krasovém území se zachovalými lesy hnízdí například čáp černý (Ciconia nigra) a výr velký (Bubo bubo). V jeskyních byla zjištěna řada druhů netopýrů. V bukových lesích je poměrně hojný mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Lesní oblasti jsou poškozovány muflony (Ovis orientalis). Katastrální území: Kladka Výměra: 3 554 ha Nadmořská výška: 400 – 604 m (vrchol Dzbel) Vyhlášeno: 1990

GPS pozice

N 49° 36.374', E 16° 51.681'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://