česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny

Původně bezlesé území, které bylo od 16. století pravidelně kosené. Ve starší literatuře zmiňováno pod názvem „Vidnavské loučky“ patří historicky městu Vidnavě. Četnými přívaly a sedimentací z říčky Vidnávky se vytvořila mocná nepropustná vrstva pleistocenních hlinitých jílovitých splachů a na nich vrstva rašeliny o mocnosti 40 a 200 cm. Ložisko rašeliny se nachází asi 25 – 30 cm pod povrchem a v 19. století bylo těženo (vodní plochy vznikly v místech těžby). Rašelina je mazlavá, málo zuhelnatělá a vyskytuje se v ní minerál vivianit. Původní rašelinné louky postupně zarostly náletem olší a vrb a rákosem obecným (Phragmites australis). Potvrzuje se tady mimořádná pestrost živočišných druhů. V mokřinách bylo pozorováno 90 hnízdících a 60 protahujících druhů ptáků, bylo zde zjištěno více než 160 druhů pavouků. Žije zde snad původní populace želvy bahenní (Emys orbicularis). Mokřinami vede naučná stezka. Katastrální území: Vidnava, Velká Kraš Výměra: 31,99 ha Nadmořská výška: 222—228 m Vyhlášeno:1996

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny

GPS pozice

N 50° 22.805', E 17° 11.801'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://