česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Průchodnice

Vápencový kopec s kótou 534,5 m n. m. nad potokem Spraněk asi 0,6 km východně od Ludmírova. Území v pásu devonských vápenců patřící k oblasti Javoříčského krasu. Krajinářsky výjimečně cenný zalesněný vrch se skaliskem a jeskyní o dvou branách a přiléhajícími loukami. Významná geologická, paleontologická a botanická lokalita. Bylo zde nalezeno téměř 30 druhů játrovek a mechů, lesní porosty jsou zachovalé květnaté bučiny (buk lesní, lípa malolistá a javor klen). Nepůvodní porosty smrku ztepilého byly po kůrovcové kalamitě v roce 1995 – 1996 vykáceny. Na jižní a jihozápadní okraj lesa navazují travnaté porosty, oddělené křovinatými mezemi s hrušní planou a jalovcem obecným. Lokalita je významným zimovištěm netopýrů. Při průzkumu vápencových skal (J. Knies) byly objeveny pozůstatky prehistorického člověka a pleistocenní zvířeny. Katastrální území: Ludmírov Výměra: 21,12 ha Nadmořská výška 470 – 534 m Vyhlášeno: 1985

Zalesněný vrcho Přírodní rezervace Průchodnice

Zalesněný vrcho Přírodní rezervace Průchodnice

Přírodní rezervace Průchodnice

Přírodní rezervace Průchodnice

GPS pozice

N 49° 38.457', E 16° 53.213'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://