česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Malý Kosíř

Svahy Malého Kosíře s cennými teplomilnými společenstvy a vodními tůněmi s významnou květenou a zvířenou vytváří přirozené biocentrum uvnitř rozsáhlých ploch orné půdy. Vrchol a východně orientovaný svah Malého Kosíře asi 0,5 km jihozápadně od obce Slatinice na Hané. Kolem tohoto vrcholku byla vyhlášena přírodní rezervace Malý Košíř. Ve vrcholové části území se nachází dva opuštěné lomy s tůněmi. Většinu území pokrývá travnatý porost a menší část zaujímají staré a zanedbané sady. Dosud zde bylo zjištěno přes 230 druhů vyšších rostlin. Mezi nimi jsou významné zvláště chráněné druhy sasanka lesní (Anemone sylvestris), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), plamének přímý (Clematis recta), vstavač obecný (Orchis morio), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zvonek moravský (Campanula moravica) a jiné. Bylo zde pozorováno 80 druhů motýlů, 94 druhů brouků a 37 druhů mravenců (počet druhů mravenců klesl během posledních 20 let na 22 druhů). Z vrcholku Malého Košíře je krásný panoramatický výhled do okolí. Katastrální území: Slatinice na Hané Výměra: 11,25 ha Nadmořská výška: 288 – 316 m Vyhlášeno: 1993

Přírodní rezervace Malý Kosíř – informační cedule

Přírodní rezervace Malý Kosíř – informační cedule

GPS pozice

N 49° 33.464', E 17° 5.599'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://