česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní památka Chomoutovské jezero

Chráněné území zahrnuje rozsáhlé mělké jezero s několika ostrovy, vzniklé po těžbě štěrkopísku s břehy ponechanými sukcesi. Dnes je to území významné pro hnízdění a tah vodních ptáků a pro rozmnožování obojživelníků. Podloží tvoří kvartérní štěrkové sedimenty řeky Moravy, které byly do roku 1977 předmětem těžby. Následně bylo území využito k vodárenským účelům, břehy a ostrovy byly ponechány samovolné sukcesi. Jádrem území je jezero vzniklé těžbou štěrkopísku, hrází rozdělené na dvě části (Malé a Velké jezero). Průměrná hloubka jezera je 2 m, maximální asi 3,5 m, rozloha asi 60 ha. Na bývalých kalových polích, původně zarostlých ruderální vegetací, se začalo s budováním nových mokřadů. V území je možné s omezením provozovat sportovní rybolov a jachting. Katastrální území: Chomoutov, Březce Výměra: 106,16 ha Nadmořská výška: 218 m Vyhlášeno:1993

Přírodní památka Chomoutovské jezero

Přírodní památka Chomoutovské jezero

Přírodní památka Chomoutovské jezero – informační cedule

Přírodní památka Chomoutovské jezero – informační cedule

GPS pozice

N 49° 39.245', E 17° 13.851'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://