česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní rezervace Hejtmanka

Komplex přirozeného lužního lesa obdobného charakteru jako sousední NPR Vrapač. Lesem protéká Malá voda (Mlýnský potok), která je jedním z ramen Moravy. Je zde vytvořen systém periodických říčních ramen a tůní. Nad plochý reliéf nivy vystupuje několik nepatrných antropogenních vyvýšenin, vybudovaných v 19. století jako útočiště pro zvěř v době záplav. Většinu rozlohy pokrývá tvrdý luh. Typické je střídání bylinných jarních aspektů (sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka vyšší (Primula elatior), dymnivky (Corydalis) aj.). V letním aspektu dominuje česnek medvědí (Allium ursinum) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Významný je zde výskyt chráněné žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii), což je dáno celkově větším množstvím tůní v rezervaci. Nejtypičtější z tůní je tzv. Hejtmanka, která patří k nejdéle sledovaným tůním v rámci CHKO Litovelské Pomoraví. Katastrální území: Mladeč Výměra: 38,34 ha Nadmořská výška: 236 m Vyhlášeno: 1992

GPS pozice

N 49° 42.822', E 17° 1.656'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://