česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní památka Vápenice

Travnatá společenstva teplomilných trávníků. Území bylo v minulosti využíváno pro pastvu a drobnou těžbu vápence v malých lomech. V severní části jsou zbytky zatravněných sadů, místy jsou zachovány meze zabraňující erozi půdy. Na obnažených plochách vápence rostou různé druhy lišejníků. V minulosti zde byla malá kolonie syslů obecných (Spermophilus citellus). Zajímavý je výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa), pravidelně potvrzovaný od roku 1999. Území je nutné udržovat likvidací křovin trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), svídy krvavé (Cornus sanguinea) a ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare). Katastrální území: Slatinky Výměra: 19,02 ha Nadmořská výška: 270 – 318 m Vyhlášeno: 1990

Přírodní památka Vápenice

Přírodní památka Vápenice

Přírodní památky Vápenice – cedule

Přírodní památky Vápenice – cedule

GPS pozice

N 49° 32.516', E 17° 5.703'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://