česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní park Sovinecko

Park pojmenován podle hradu Sovinec (Eulenberg) ležícím 13 km jižně od obce Rýmařov. Rozsáhlý přírodní park zaujímá 19 910 ha (Bruntál 10 970 ha, Olomouc 7 910 ha, Šumperk 1030 ha). Rozlohou patří mezi největší přírodní parky v České republice. Podstatná část parku patří geomorfologicky do oblasti Nízkého Jeseníku, jihozápadním okrajem prochází zlomová linie, která tvoří rozhraní s Hornomoravským úvalem a severozápadní okraj zahrnuje výběžek Hanušovické vrchoviny. Posláním parku je zachovat jednak typický ráz krajiny, jednak lesní porosty se strukturou a dřevinnou skladbou blízkou původním porostům, na které je vázána řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Vápence v okolí Sovince jsou považovány za devonské, určit jejich stáří přesněji nebylo dosud možné pro nedostatek zkamenělin. V opuštěném lomu na jižním okraji Sovince jsou ve vápencích vytvořeny neobvyklé krasové jevy; atypičnost působí příměsi úlomků. Vyvinuly se zde škrapy, kapsovité prohlubně, komínovité dutiny a propasťovité jeskyně dosahující hloubky 60 m. V komínovitých dutinách byly nalezeny kosterní zbytky pleistocenních obratlovců. Na území parku se od středověku až do 70. let 20 st. těžily nerostné suroviny (např. vápenec, železné rudy, stříbro). Výměra: 19 910 ha Vyhlášeno: 1994

GPS pozice

N 49° 50.238', E 17° 14.828'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://