česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní památka Černé jezero

Předmětem ochrany je unikátní biotop zvláště chráněných druhů živočichů (obojživelníků a plazů) a rostlin. Černé jezero je jednou z nejvýznamnějších lokalit čolka karpatského (Triturus montandoni) v Jeseníkách. Kromě čolka karpatského se v místních tůních vyskytují další tři druhy čolků – čolek obecný (Lissotriton vulgaris), č. velký (Triturus cristatus) a č. horský (Mesotriton alpestris), což je u nás ojedinělý fenomén. Ochrana lokality představuje možnost vzniku genetické banky těchto druhů pro jejich rozšíření do oblasti Jeseníků. V blízkosti lokality je zřícenina hradu Edelštejn. Katastrální území: Zlaté hory Nadmořská výška: 550 m Výměra: 1,6907 ha Vyhlášeno: 2001

Přírodní památka Černé jezero

Přírodní památka Černé jezero

Přírodní památka Černé jezero – informační tabule

Přírodní památka Černé jezero – informační tabule

GPS pozice

N 50° 14.300', E 17° 22.602'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://