česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Popovický kopec

Ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné stepní květeny a zvířeny. Složení dochovaných společenstev je dokladem směru šíření teplomilné fauny a flóry na Moravě. Lokalita patří k nejstarším chráněným územím v okrese Přerov. Všechny pozemky, které ji tvoří, jsou v majetku města Přerov. Je zde výskyt spraší a sprašových hlín a v některých místech, kde je mělký půdní horizont, vystupují na povrch dokonce úlomky matečné horniny (jílovité břidlice, prachovce a droby). V rámci ochrany stanoviště je potlačován výskyt náletových dřevin a realizuje se pravidelné sečení. Z vrcholku je nádherný výhled na Moravskou bránu a úbočí Hostýnských vrchů. Na západním okraji vede naučná stezka „Předmostím až do Pravěku“. V blízkosti je sportovní areál autokrosu a motokrosu. Vhodné podmínky pro závodní trať zajišťují sedimenty spraší a sprašových hlín. Katastrální území: Popovice u Přerova Výměra: 3,32 ha Nadmořská výška: 276 – 305 m Vyhlášeno: 1949

Pohled z Popovického kopce

Pohled z Popovického kopce

Popovický kopec – informační tabule

Popovický kopec – informační tabule

GPS pozice

N 49° 29.105', E 17° 26.081'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://