česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka

Soutěska svírající koryto Stříbrného potoka a vytvářející skalnaté prahy, které daly vznik soustavě kaskád a peřejí s vyvinutými evorzními a erozními jevy. Délka soutěsky je asi 110 m, šířka, v nejužším místě, se pohybuje kolem 2 – 5 m, nejvyšší stupeň má výšku 3 m. Úsek toku překonává 5 kaskádami výškový rozdíl 14 m, spád proudnice v tomto úseku je 8°. Lokalita byla turisticky zpřístupněna v 90. letech 19. století zřízením kamenných schodů ve skále a zábradlí. Území je v literatuře uváděno pod názvem Nýznerovské vodopády. Katastrální území: Horní Skorošice Výměra: 1,24 ha Nadmořská výška: 500 – 540 m Vyhlášeno: 1965

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka – tabule

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka – tabule

GPS pozice

N 50° 16.444', E 17° 3.087'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://