česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní památka Na skále

Lokalitu tvoří členitá terénní deprese na území bývalých vápencových lomů (devonský vápenec) s fragmenty kdysi rozsáhlých teplomilných travino-bylinných a keřových společenstev. Nejvýznamnějším z 260 zjištěných druhů vyšších rostlin je mateřídouška vejčitá kraňská (Thymus pulegioides subsp. carniolicus), která zde má jedinou lokalitu výskytu v České republice. Z dalších tu najdeme řebříček panonský (Achillea pannonica), hvězdnici chlumní (Aster amellus), ostřici nízkou (Carex humilis), třešeň křovitou (Prunus fruticosa), chrastavec Kitaibelův (Knautia kitaibelii), zárazy vyšší (Orobanche elatior), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růži keltskou (Rosa gallica) aj. Bylo zde nalezeno přes 50 druhů motýlů. V minulosti zde bylo zjištěno 34 druhů mravenců, v posledních letech se podařilo ověřit jen 20 druhů, mezi nimi i některé zvláště chráněné druhy – např. mravenec stepní, m. otročí, m. luční. Katastrální území: Hněvotín, Žerůvky Výměra: 4,56 ha Nadmořská výška: 242 – 263 m Vyhlášeno: 1977

Národní přírodní památka Na skále

Národní přírodní památka Na skále

Národní přírodní památka Na skále – cedule

Národní přírodní památka Na skále – cedule

GPS pozice

N 49° 33.331', E 17° 10.477'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://