česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní památka Na Pomezí

Krasová oblast tvořená vrstvami krystalických vápenců (mramorů) devonského stáří. Na malém území jsou zde vyvinuty výrazné povrchové krasové jevy, zejména škrapy, závrty, paleo ponory, aktivní ponor a vývěr. V oblasti se vyskytuje několik jeskyní bez zvláštní územní ochrany (Rasovna, Liščí, Netopýří, Komínová, aj.) a lze předpokládat další dosud neobjevené podzemní jeskynní systémy vázané na aktivní vodní tok. Jeskyně Na Pomezí má rozsáhlý a komplikovaný systém puklinových chodeb. Dosud bylo objeveno asi 1000 m chodeb, z nich tvoří zpřístupněná trasa asi 530 m. Jde o nejrozsáhlejší jeskynní systém vytvořený v krystalických vápencích v rámci České republiky. V jeskyni je vyvinuta bohatá krápníková výzdoba, zejména stalaktity, stalagmity a nátekové formy. Jeskyně jsou významným zimovištěm letounů, zejména vrápence malého a netopýra velkého. Katastrální území: Dolní Lipová, Vápenná Výměra: 11,74 ha Nadmořská výška: 520 – 590 m Vyhlášeno: 1965

Jeskyně na Pomezí – informační cedule

Jeskyně na Pomezí – informační cedule

GPS pozice

N 50° 14.768', E 17° 8.326'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://