česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Národní přírodní památka Borový

Jedna z nejpozoruhod­nějších lokalit dokumentujících mezo a mikrotvary zvětrávání žuly v Českém masivu. Vysoká exfoliační klenba (bornhardt), jejíž vznik se klade do teplého, tropického podnebí třetihor. Na vrcholu a svazích se nachází soustava exfoliačních slupek s množstvím vyvinutých drobných tvarů zvětrávání žuly jako tafoni, voštiny, skalní výklenky, skalní mísy s odtokovými žlábky, žlábkové škrapy a sedadla. Největší ze skalních mís má rozměry 112,5×78,5×93,5 cm. Vrchol během pleistocenního zalednění Žulovské pahorkatiny čněl pravděpodobně nad ledem jako nunatak. Špatně přístupné skály pokrývá rozvolněný smíšený porost s převahou borovice lesní a buku lesního s příměsí modřínu opadavého a s vtroušeným dubem letním, břízou bělokorou a smrkem ztepilým. V okolí jsou známé mineralogické lokality Boží hora, Korálové jámy. Katastrální území: Žulová Nadmořská výška: 350 – 487 m Výměra: 36,84 ha Vyhlášeno: 1987

Borový vrch – informační tabule

Borový vrch – informační tabule

Národní přírodní památka Borový

Národní přírodní památka Borový

GPS pozice

N 50° 18.821', E 17° 6.748'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://