česky english deutsch <<< >>>

Významná místa krajiny Olomouckého kraje

Evropsky významná lokalita Račinka

Jediná známá lokalita mihule ukrajinské (Eudontomyzon mariae) v České republice. Potok Račinka od pramene nad obcí Pekařov po soutok s říčkou Losinka v obci Velké Losiny. V dolní části tok s nižším spádem a poměrně širokou, zalučněnou nivou. V nejspodnější části (Velké Losiny) protéká tok lázeňským parkem a intravilánem obce. Vodní tok je osídlen bohatým spektrem vodních bezobratlých oligosaprobního stupně. Společenstvo ryb je tvořeno početně dominantním pstruhem potočním (Salmo trutta) a nepočetnou populací vranky obecné (Cottus gobio), do toku byl repatriován rak říční (Astacus astacus). Výměra: 3,2240 ha Nadmořská výška: 387 – 728 m

Vegetace EVL Račinka

Vegetace EVL Račinka

GPS pozice

N 50° 2.036', E 17° 2.081'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Česká geografická společnost
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.:+420 387 773 063
e-mail:karvikus@seznam.cz
http://