česky english deutsch <<< >>>

Litoměřice

Zámek Ploskovice

Zmínka o jménu Ploskovic se objevuje počátkem 13. století v přípisku ke starému latinskému textu zakládací listiny litoměřické kapituly z roku 1057 – 1058. Ploskovice patřily koncem 12. století šlechtici Hroznatovi, který jej roku 1188 daroval pražskému hospitálnímu řádu Johanitů. Ti zde postavili opevněné sídlo-komendu. Komenda pravděpodobně stála v místech pozdější gotické tvrze a starého zámku. Johanité měli v držení Ploskovice do roku 1545, kdy jej prodali a patrně v letech 1545–1575 byla opravovaná tvrz přestavěna na renesanční zámek. Majitelů Ploskovic bylo více, ale za zmínku stojí Anna Marie Františka později Toskánská. Ta se rozhodla vybudovat v Ploskovicích nový, přepychový zámek, který by se vyrovnal stavbám tehdejší zahraniční šlechty. Dala jej vystavit v napůl italském a zpola čínském slohu a vybavit přepychem. Podle Lenotrova vzoru jako malé Versailles byly budovány vodní nádrže s vodotrysky, ozdobné zahrady, otevřené galerie, sochy a groty. Náklady údajně dosáhly přes milión zlatých, žádné účty se však nedochovaly. Archivní doklady začínají teprve rokem 1725 a týkají se jen dokončovacích prací. Podle slohových rozborů vznikla stavba v letech 1720– 1730 a architektem byl pravděpodobně Kilián Ignác Dientzenhofer. Za své letní sídlo si zámek Ploskovice o více než sto let později vybral poslední český korunovaný král Ferdinand V. Zámek byl v té době již značně zchátralý, bylo nutné jej rozšířit a renovovat. Byl například zvýšen o jedno patro, přistavěn byl nový pavilon a také byly opraveny arkádové galerie. Dnes je zámek národní kulturní památkou, postupně dochází k jeho úpravám. Je zpřístupněn veřejnosti s průvodcem a za návštěvu stojí nejen nádherný zámek, ale i zámecký park o rozloze 8 ha. Mezi nejcennější porosty, které se zde nachází patří výstavní exemplář stříhanolistého jírovce /Aesculus Hippocastanum Laciniata/.

Ploskovické groty

Ploskovické groty

Zámek – průčelí

Zámek – průčelí

Zámek ze zahrady

Zámek ze zahrady

Užitečné informace

Užitečné informace: www.zamek-ploskovice.cz

GPS pozice

N 50° 33.632', E 14° 11.974'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz