česky english deutsch <<< >>>

Litoměřice

Podzemní továrna Richard

Podzemní továrna Richard byla vybudována v rozmezí let 1944 – 1945 v bývalých vápencových lomech pod vrchem Radobýl, jako utajovaná strojírenská výroba. Byla rozdělena do několika částí z důvodu jejího využití na:
Richard I. – strojírenská výroba pro firmu Auto Union, A. G. Chemnitz, jejíž hlavní náplní práce v Litoměřicích byla výroba součástek pro tankové motory (například. Hlavy motorů, klikové hřídele, bloky převodovek). V průběhu výstavby byla výroba částečně zahájena. Richard II. – Elektrochemická výroba pro firmu Osram (zpracování wolframových a molybdenových rud, přičemž byl finální výrobek wolfram, karbidy wolframu a molybden). Výroba nikdy zahájena nebyla. Do prostor podzemní továrny Richard I. byla přemístěna výroba z bombardováním ohrožených německých továren. Továrna byla vybudována díky otrocké práci vězňů. Na výstavbě pracovalo 1200 civilních zaměstnanců včetně nuceně nasazených dělníků. Největší část levných pracovních sil v počtu až 4000 lidí denně, však tvořili vězni z nedalekého koncentračního tábora Litoměřice, což byla pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Za dobu existence koncentračního tábora Litoměřice jím prošlo asi 18 000 vězňů různých národností určených na výstavbu továrny. Ačkoliv byl Koncentrační tábor Litoměřice úplně samostatný – s vlastním administrativním i strážním aparátem, podléhající SS v Lovosicích byli na stavbu podzemní továrny Richard posílání i vězni z Malé pevnosti Terezín. A to v počtu 700 – 800 lidí denně, kteří se střídali ve dvou směnách a byli soustředěni na IV. dvoře. Vysoké pracovní tempo a nelidské podmínky při výstavbě a výrobě mělo v mnoha případech za následek smrt a zmrzačení. Je odhadováno, že nejméně 4500 vězňů se nikdy nedočkalo konce války. Továrna Richard zahájila částečnou výrobu v listopadu 1944, nikdy však nebyla zcela dokončena.

Podzemí továrny

Podzemí továrny

Richard II technologie

Richard II technologie

Podzemí

Podzemí

Užitečné informace

Užitečné odkazy: http://richard-1.com/

GPS pozice

N 50° 32.598', E 14° 6.850'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz