česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Železniční vlečka a okolí

Zbytek železniční vlečky připomíná místo, kam v době druhé světové války přijížděly a odkud také odjížděly transporty se židovskými vězni. Postavena byla z rozkazu terezínského velitelství SS samotnými vězni a zprovozněna v červnu 1943. Do té doby všechny vlaky zastavovaly na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, odkud lidé museli absolvovat pěší cestu do přibližně dva a půl kilometru vzdáleného ghetta.
Pěší přesun mezi Terezínem a Bohušovicemi byl namáhavý, odehrával se za každého počasí, často bez ohledu na věk či fyzický stav deportovaných. Nezřídka se tato cesta stala pro některé z deportovaných cestou poslední. Utrpení vězňů však nebylo pro zdejší SS podnětem k prodloužení trati až do tábora. Výstavbou vlečky velitelství sledovalo jiný cíl: urychlení transportů a absolutní izolaci deportovaných od okolního světa.
Příjezd do ghetta představoval pro každého nováčka šok. Po dojezdu transportu, který čítal zpravidla tisíc osob, byli lidé shromážděni v tzv. šlojce, umístěné v přízemí tzv. Hamburských kasáren. Následovala jejich vstupní kontrola, doprovázená zmatkem, křikem SS a strachem z neznámého prostředí. Až po jejím dokončení a zaevidování mezi táborové vězně se nováčci směli odebrat do přidělených ubikací.
Odjezd z Terezína na Východ byl spojen s ještě větším utrpením, neboť jej vedle nepopsatelného nepohodlí doprovázely nejistota a obavy z událostí na konci cesty. Východními cílovými stanicemi, kam během války odjelo 63 transportů s 87 tisíci terezínských vězňů, byla ghetta a vyhlazovací tábory, jako Riga, Malý Trostinec, Treblinka a především Osvětim.
Přibližně dvě stě metrů od zbylých kolejí se po obou stranách silnice ve směru do Bohušovic nacházejí kasemata využívaná v ghettu jako centrální márnice, obřadní místnosti a Kolumbárium. Do těchto míst se z tábora svážela všechna těla zemřelých. Smuteční obřady odehrávající se v obřadních síních byly jedním z opatření sledujících udržení klidu v ghettu. Po zakončení smuteční ceremonie následoval odvoz mrtvol do Bohušovické kotliny, kde byly oběti pohřbívány a od podzimu 1942 spalovány v krematoriu postaveném vězni na rozkaz velitelství SS (viz zastavení č. 9).
Protější Kolumbárium sloužilo k ukládání uren s popelem zemřelých. V listopadu 1944 došlo k jeho vyklizení a následnému vysypání většiny lidských ostatků do řeky Ohře (viz zastavení č. 11). Část uren s popelem byla zakopána u koncentračního tábora v Litoměřicích.

Pohled na část železnice

Pohled na část železnice

Okolí železniční vlečky z r.1945

Okolí železniční vlečky z r.1945

GPS pozice

N 50° 30.426', E 14° 8.966'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz