česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Modlitebna

V Dlouhé ulici čp. 17 se v objektu spravovaném Památníkem Terezín nachází unikátní památka – židovská modlitebny z doby ghetta. Duchovní život nedobrovolných obyvatel ghetta byl v zájmu udržení klidu tolerován. Bohoslužby se konaly nejčastěji na půdách. Dalšími prostorami, kde se bohoslužby často odehrávaly, byly sklepy, garáže i samotné ubikace. Modlitebna v Dlouhé ulici je svou částečně zachovalou odborně provedenou nástěnnou výmalbou a hebrejskými texty zcela ojedinělá. K liturgickým účelům ji upravil Artur Berlinger, který před svým příjezdem do Terezína v září 1942 působil jako učitel náboženství a přední osobnost židovské komunity v bavorském Schweinfurtu.
Vzhledem ke svému výtvarnému nadání pracoval Artur Berlinger v ghettu pravděpodobně ve zdejších uměleckých dílnách a měl přístup k barvám. Díky tomu mohl malou místnůstku o rozměrech asi 5×4 metrů na dvorku civilního domu přeměnit v židovskou modlitebnu a až do své deportace do Osvětimi v září 1944 pak dodávat spoluvězňům útěchu a naději na přežití.
Působení Artura Berlingera v této modlitebně dokládá i jeho vlastní autoportrét z roku 1943. Zachytil na něm nejen sám sebe v kantorském oděvu při modlitbě, ale i interiér modlitebny.
Existence unikátní modlitebny zůstávala během několika poválečných desetiletí neznámá. Vlastníci domu o ní z obav před zásahem tehdejšího režimu mlčeli a uchovávali ji v nezměněné podobě. Až po roce 1989 informovali Památník Terezín, jenž ji po realizovaných sanačních a restaurátorských prácích zpřístupnil veřejnosti. Vzhled modlitebny poznamenala povodeň v roce 2002, jejíž stopy jsou na stěnách místnosti patrné dodnes.

Dům Židovské modlitebny

Dům Židovské modlitebny /

Židovská modlitebna

Židovská modlitebna

Užitečné informace

www.pamatnik-terezin.cz www.holocaust.cz

GPS pozice

N 50° 30.629', E 14° 8.864'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz