česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Magdeburská / Jezdecká kasárna

Významné místo mezi celkem jedenácti terezínskými kasárnami zaujímala Jezdecká kasárna, postavená v letech 1782 – 1786. Téměř celé přízemí objektu sloužilo k ustájení více než čtyř stovek koní, zatímco první a druhé patro bylo vyčleněné zejména pro ubikace důstojníků a mužstva. Kasárna mohla pojmout celý jezdecký pluk.
Po vzniku samostatného Československa a přejmenování objektu na kasárna Jana Jiskry z Brandýsa zde byl až do října 1938 umístěn 1. dragounský pluk československé armády. Po okupaci českých zemí dostala kasárna název Magdeburská.
Toto pojmenování se užívalo i po založení židovského ghetta, kdy zde úřadovala tzv. židovská samospráva, židovský starší a rada starších. Úkolem vězeňské samosprávy bylo provádět veškeré rozkazy a zákazy vydávané SS a řídit podle nich dění v táboře. Pozice úředníků samosprávy a rady starších sice skýtala některé výhody, např. v oblasti ubytování, stravy a hlavně ochrany před transporty na Východ, jejich práce však byla spojena s velkými riziky, konflikty a prací pod neustálým tlakem velitelství SS. Konce války a osvobození se dožil jen zlomek funkcionářů samosprávy. Magdeburská kasárna byla také místem významných kulturních akcí, přednášek apod. Zpočátku pouze trpěné kulturní akce se později rozvíjely v mnoha směrech, až se je nacisté snažili využít k propagandistickým účelům např. při návštěvách delegací Mezinárodního výboru Červeného kříže. Věznění umělci se tak chopili příležitosti a realizovali řadu kulturních počinů, jako například Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany, Verdiho Rekviem či dětskou operu Brundibár autorů Hanse Krásy a Adolfa Hoffmeistera. Z nejznámějších osobností umění a kultury, které prošly terezínským ghettem, jmenujme alespoň Karla Poláčka, Arnošta Lustiga či Karla Ančerla. Tématu kulturních aktivit v ghettu jsou věnovány výstavy v prvním patře objektu, kde se nachází také rekonstruovaná ubikace z doby ghetta. Po skončení druhé světové války se do kasáren navrátila armáda a obývala je až do druhé poloviny 90. let minulého století. Následovala rekonstrukce, po jejímž dokončení byl objekt předán do správy Národního muzea v Praze. To dalo část objektu k dispozici Památníku Terezín pro jeho aktivity. Mj. se zde nacházejí prostory Střediska setkávání, které je využíváno pro vzdělávací činnost.

Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna z roku 1938

Magdeburská kasárna z roku 1938

Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna

Užitečné informace

www.pamatnik-terezin.cz www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.516', E 14° 9.107'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz