česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Radnice

Život v Terezíně byl v mnoha ohledech odlišný od dění v jiných městech. V Terezíně byla nejprve vybudována pevnost a teprve v ní později vzniklo svobodné královské město, pro jehož osídlení stanovil zásady r. 1782 patent císaře Josefa II. Hlavní složku obyvatelstva pevnosti tvořilo vojsko. Dle směrnic z roku 1797 měl početní stav posádky činit v mírových dobách 5 655 mužů, v případě válečného nebezpečí pak přibližně 10 800 vojáků. Ke zvýšení počtu posádky došlo za napoleonských válek počátkem 19. st., kdy mělo pevnost bránit cca 14 600 mužů. Osídlování Terezína civilním obyvatelstvem, přicházejícím ze všech koutů habsburské monarchie, bylo přísně regulováno. Upřednostňovali se zruční řemeslníci, jejichž služby armáda nutně potřebovala. Zdejší vojenské prostředí a požadavky posádky pak ovlivňovaly jak stavbu civilních domů, tak i životní styl měšťanů. Roku 1830 město získalo vlastní magistrát. Až dosud řídil správní agendu Terezína městský magistrát v Litoměřicích. Tato skutečnost vedla v letech 1839 – 41 k vybudování radnice, na jejímž empírovém průčelí stojí latinský nápis Curia Iurum Arx MDCCCXXXIX (Radnice tvrz práva 1839) a městský znak udělený Terezínu r. 1846. I po zrušení pevnosti r. 1888 zůstala v Terezíně početná vojenská posádka, zatímco v životě města probíhaly změny zejména v oblasti hospodářské, provázené zesilováním českého živlu. Významný mezník v historii Terezína představoval vznik Československa r. 1918. Vojenské objekty obsadila československá armáda, v civilním životě města se konstituovaly mnohé vlastenecké spolky a životní úroveň obyvatel stoupala. Pozitivní vývoj přerušilo vypuknutí 2. světové války, zřízení židovského ghetta a poté výnos Reinharda Heydricha o zrušení obce Terezín z 16. 2. 1942. Následoval nucený odchod všech starousedlíků. Po skončení války se do Terezína vrátilo vojsko a část původních obyvatel. Postupně mezi obyvatelstvem převládli noví přistěhovalci. Chybějící přirozené kořeny a vazby k městu coby svému domovu byly na životě terezínské společnosti patrné několik poválečných desetiletí. Další předěl v historii Terezína představoval odchod vojáků v druhé polovině 90. let minulého století. Armáda zanechala městu množství budov, které jsou nejen nákladné na údržbu, ale pro něž je v souladu se stavebním zákonem na ochranu historických památek náročné najít smysluplné využití. Řešení tohoto úskalí je náročným úkolem, před nímž dnešní Terezín se svými přibližně dvěma tisíci obyvateli stojí.

Radnice z kostelní věže

Radnice z kostelní věže

Radnice – současnost

Radnice – současnost

Radnice historické foto

Radnice historické foto

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.686', E 14° 8.978'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz