česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Kostel Vzkříšení Páně

Centrální prostor Terezína tvoří čtvercové náměstí lemované dvouřadou lipovou alejí, jehož vnitřní prostranství původně sloužilo jako přehlídkové nástupiště místní vojenské posádky. Střed náměstí a rovněž osu celého města určuje kašna postavená na někdejším vyměřovacím bodu pro stavbu Hlavní pevnosti. Ta současná, která nahradila původní pozdně klasicistní kašnu, pochází z 50. let 20. století. Centrum města obklopují povětšinou klasicistní a empírové domy, vybudované převážně v první polovině 19. století jak pro potřeby eráru, tak i pro terezínské měšťany. Nepřehlédnutelné jsou také domy pseudorenesanční z druhé poloviny 19. století. Přirozenou dominantou náměstí je bývalý posádkový kostel Vzkříšení Páně, stojící na půdorysu širokého obdélníku s půlkruhovou apsidou a 56 metrů vysokou věží. Jeho stavba, datovaná lety 1805 až 1810, představuje nejen ukázku vyspělé klasicistní architektury, ale i řemeslné dovednosti truhlářské a kamenické. Na severní straně kostela se nachází deska s latinským bronzovým nápisem o založení pevnosti. Deska původně zdobila Litoměřickou (Saskou) bránu zbořenou roku 1898. Jednalo se o jednu ze čtyř místních bran, jež střežily vstup do Hlavní pevnosti. Impozantnímu interiéru kostela vévodí rozměrný obraz Vzkříšení Krista, jehož autorem byl Josef Bergler, první ředitel Akademie výtvarných umění. Při instalaci obrazu na hlavním oltáři pomáhal malíři jeho nejlepší žák a pokračovatel František Tkadlík. Svou funkci plnil kostel až do zřízení ghetta, zatímco v následujícím období byl s výjimkou věže, kde vězni udržovali v chodu hodiny, zcela uzavřený. V současné době je kostel spravován městem a využíván k pořádání koncertů vážné hudby. Pro nepočetnou skupinu věřících v něm nedaleká bohušovická farnost zajišťuje i sváteční bohoslužby.

Kostel a náměstí z roku 1911

Kostel a náměstí z roku 1911

Pohled z náměstí na kostel

Pohled z náměstí na kostel

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.686', E 14° 8.978'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz