česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Muzeum ghetta

Výstavní prostory Muzea ghetta poskytují návštěvníkům základní informace o nejtemnějším období Terezína z let 1941 až 1945, kdy se město přeměnilo v židovské ghetto. Ghetto bylo původně určeno pro Židy z Protektorátu Čechy a Morava, od poloviny roku 1942 však sloužilo jako sběrný a průchozí tábor i pro osoby židovského původu ze zahraničí. Do Terezína tak nacisté deportovali Židy z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska, v závěru války pak z Maďarska a ze Slovenska. Prošlo jím více než 155 tisíc osob, z nichž přímo v ghettu zemřelo přibližně 35 tisíc lidí. Na vysoké úmrtnosti terezínských vězňů se významně podílela mj. katastrofální přeplněnost tábora. Město, kde před založením ghetta žilo přibližně sedm tisíc civilistů a vojáků, obývalo za druhé světové války průměrně 30 až 40 tisíc židovských vězňů. Zoufalým nedostatkem prostor trpěli obyvatelé tábora zejména na podzim 1942, kdy se jejich počet vyšplhal na bezmála šedesát tisíc. Za těchto nepředstavitelných podmínek byli Židé nuceni přespávat i na půdách, chodbách, ve sklepích a jiných, pro ubytování člověka naprosto nevhodných prostorách. V ubikacích obsazených několika desítkami osob lidé postrádali jakékoliv soukromí. Anonymita panovala i ve velkých kasárnách, jejichž sály pojaly často několik set vězňů najednou. V terezínském ghettu byla po příjezdu do tábora naprostá většina rodin roztržena. Ženy žily izolovaně od svých mužů a děti starší šesti let byly v průběhu roku 1942 soustředěny do nově zřízených dětských ubytoven, tzv. heimů (domovů). Budova dnešního Muzea ghetta k takovým ubytovnám patřila a poskytovala zázemí deseti až patnáctiletým chlapcům z Čech a Moravy. I v dalších dětských ubytovnách byly děti rozdělené podle věku, pohlaví a národnosti. Smyslem těchto zařízení, jejichž vznik si na velitelství SS vyžádala židovská samospráva ghetta, bylo poskytnout dětem cílenou výchovnou péči, a navzdory zákazu také vzdělání. Informace o životě dětí a mládeže jsou součástí dnešních muzejních expozic.
Objekt v centru města byl postaven v letech 1877 – 1879 jako měšťanská škola. Ke stejnému účelu sloužil až do začátku 70. let 20. století, kdy zde byla zřízena „Stálá expozice historie Sboru národní bezpečnosti a revolučních tradic Severočeského kraje“. Od roku 1991 zde sídlí Muzeum ghetta spravované Památníkem Terezín.

Muzeum Ghetta

Muzeum Ghetta

Bývalá národní škola r. 1915

Bývalá národní škola r. 1915

Užitečné informace

www.pamatnik-terezin.cz www.holocaust.cz

GPS pozice

N 50° 30.740', E 14° 8.976'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz