česky english deutsch <<<

Tichá Šárka

Tichá Šárka – království rostlin

Tichá Šárka je z hlediska návštěvnosti méně atraktivní než oblast Divoké Šárky a to i přesto, že zde nalezneme řadu chráněných rostlin a živočichů. Díky přítomnost vzácných druhů flóry a fauny vznikly na třech izolovaných částech ve svazích nad Šáreckým potokem zákonem chráněné lokality: • Duchoňská (skalnatý hřbet severně od kostela sv. Matěje obtékaný zákrutem Šáreckého potoka, na jeho pravém břehu), • Šatovka (svah nad usedlostí Šatovka, severně od hřbetu Duchoňská, na levém břehu Šáreckého potoka) • a Žežulka (stráň nad usedlostí Žežulka, na levém břehu Šáreckého potoka). Na jaře nejvíce upoutají pozornost skály poseté žlutě kvetoucí tařicí skalní doplněné tuhou a nápadně šedou trávou kostřavou sivou. Mezi průvodními druhy je možné zaznamenat například smělek štíhlý, pelyněk ladní, mařinku psí, sesel sivý, pryšec chvojku, řebříček chlumní, čistec případně mateřídoušku panonskou nebo chráněnou bělozářku liliovitou. Mimo skály zde najdeme rozvolněné teplomilné trávníky s kostřavou walliskou, ale také jemnou sivou trávou. Doprovodnými druhy jsou nejčastěji hvězdnice zlatovlásek, plevel okoličnatý, chrpa latnatá a další zajímavé druhy. Více informací o rostlinné říši Tiché Šárky se dozvíte na: http://botany.cz/cs/dolni-sarka/. Mimo jiné zde naleznete seznam vybraných druhů nalezených v Tiché Šárce. Text byl vytvořen s využitím informačních zdrojů webového portálu http://botany.cz.

GPS pozice

N 50° 6.315', E 14° 20.896'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz