česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Přírodní památka Jenerálka – království zvířat

Významná je teplomilná fauna bezobratlých, např. střevlíci, ploštice, zákeřnice červená, z reliktních fytofágních brouků některé stepní druhy, např. dřepčík. Z motýlů se uplatňují např. modrásci a vzácný pouzdrovníček vyvíjející se na mateřídoušce. Z ptáků hnízdí v chráněném území a širším okolí mj. žluva hajní, rehek zahradní, strakapoud velký, žluna zelená a slavík obecný.

GPS pozice

N 50° 6.261', E 14° 21.025'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz