česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Přírodní památka Dolní Šárka – království zvířat

Území je význačné jako biotop teplomilné fauny bezobratlých. Z měkkýšů se zde vyskytuje páskovka žíhaná a typický druh sutí Oxychilus glaber. Žije tady řada vzácných druhů motýlů, zejména modrásci, vřetenušky, ostruháček. Z brouků jsou zde zastoupeni střevlíkovití; ze stepních druhů fytofágníchbrouků např. mandelinkovití, nosatcovití i stepní bezkřídlí. Za zmínku rovněž stojí stepní tesařík, stepní krasec vyvíjející se na kakostu krvavém a stepní lesknáček. Velmi hodnotná je místní fauna blanokřídlých. Poprvé v Čechách zde byla nalezena včela Halictus setulosus, dále zde má svůj domov bodruška Cephus pulcher, jejíž housenice žijí ve stéblech trav. Z ptáků zde hnízdí např. střízlík obecný, pěvuška modrá či červenka obecná. Setkat se můžete i s ještěrkou obecnou a slepýšem křehkým. Na fotografiích vidíte: ostruháček ostružinový (foto Michal Koupý), pěvuška modrá (foto Ivan Mikšík), ještěrka obecná (foto Tomáš Klacek). Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.678', E 14° 22.286'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz