česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Přírodní památka Dolní Šárka – péče a ochrana

Přírodní památka Dolní Šárka je tvořena svahy Šáreckého potoka při jeho dolním toku. Vlastní chráněné území se skládá ze tří malých území s výchozy skal, která jsou nazvána podle přilehlých usedlostí: Duchoňská, Žežulka a Šatovka. Přírodní oblast vyžaduje péči. V rámci dosavadní péče byly v části Žežulka podstatně redukovány porosty dřevin, které zarůstaly vegetaci xerotermních trávníků. Na části území byly ze stanovišť xerotermních trávníků odstraněny souvislé porosty křovin. Na stanovištích xerotermních trávníků je v současné době každoročně provozována extenzivní pastva ovcí a koz, podle potřeby doplněná o vysekávání nedopasků. Tím byla zásadně podpořena regenerace xerotermní vegetace a její rozvoj. V částech Šatovka a Duchoňská se péče soustředila na občasné sekání trávníků a redukci dřevin, které je zarůstají. Ostatní porosty, zejména lesních dřevin, byly ponechány bez zásahu. Současný způsob péče o stanoviště xerotermní vegetace je zcela v souladu s požadavky na management těchto stanovišť. Proto je žádoucí v něm pokračovat. Vhodná je rovněž důsledná likvidace zmlazujících vyřezaných dřevin. V částech Šatovka a Duchoňská se zvažuje zavedení pastvy, pokud k tomuto kroku nedojde je nutné alespoň 1 × za dva roky posekat luční porosty a odstranit z lokality biomasu. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.678', E 14° 22.286'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz