česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Geologický profil Dolní Šárky

Katastrální území: Dejvice Lokalizace: Na levém břehu Šáreckého potoka, 1.5 km jihozápadně od soutoku Šáreckého potoka s Vltavou. Charakteristika objektu: Skalnatý hřbet a ostroh. Geologická charakteristika:
Jedná se o jihozápadní část lokality, areál Duchoňská, představuje skalnatý hřbet tvořený drobami a břidlicemi barrandienského proterozoika (kralupsko-zbraslavská skupina) podobně jako skalnatý ostroh nad koupalištěm v Dolní Šárce. Proterozoikem pronikají ojedinělé paleozoické žíly porfyritů. Regionální členění: Český masiv a Barrandien. Český masiv (také Český masív) je pozůstatek kolizního orogenu zformovaného variským vrásněním, který přesahuje území České republiky. Jedná se o jednu ze dvou základních geologických jednotek na území ČR (tou druhou jsou Západní Karpaty). Barrandien je oblast mezi Prahou a Plzní, na jejímž území se nachází velké množství geologicky a paleontologicky významných lokalit období starších prvohor. Nejvýznamnější součástí Barrandienu je Český kras, ovšem i ostatní lokality jsou velmi významné (např. naleziště trilobitů u Skryjí na Rakovnicku). Oblast proslavil francouzský paleontolog Joachim Barrande, který se dlouhou dobu věnoval jejímu paleontologickému výzkumu, a po němž byla později pojmenována. Jevy: výchoz, skalní ostroh Původ geologických jevů (geneze): sedimentární, magmatická Hornina: droba, břidlice

GPS pozice

N 50° 6.957', E 14° 22.417'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz