česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Nejvýznamnější obyvatelé Baby

Ve 30. letech 20. století žila na Baba řada významných osob, například: Václav Řezáč – prozaik a spisovatel (5. 5. 1901 – 22. 6.1956) Psal především psychologické romány a literaturu pro děti. Je autorem i několika filmových scénářů. Po komunistickém puči v roce 1948 se jeho literatura orientuje levicovým směrem a upadá. Spolu s Janem Drdou udávali směr levicové literatury a vysloužili si společnou přezdívku „Drzáč“. Emílie Paličková – paličkářka (1892 – ?) Mládí prožila v Bulharsku. Studovala v Sofii umělecko-průmyslovou školu, ve studiích pokračovala v Praze. Věnovala se navrhování tkaných koberců, pokrývek a batikování. V roce 1919 přijala zaměstnání ve Státním ústavu školském pro domácí průmysl, velmi rychle si zde osvojila krajkářské techniky. Od počátku se věnovala navrhování krajek ve všech krajkářských technikách i s nejrůznějším určením. Její návrhy nahradily stále ještě opakované vídeňské vzory. V roce 1946 byla povolána jako profesorka na Vysokou školu uměleckoprůmys­lovou. Založila tak věhlas české moderní krajky. Julius Glücklich – historik (1876–1950) Pocházel z česko-židovské rodiny. Po ukončení gymnázia nastoupil na pražskou univerzitu, kde studoval historii a filozofii. Působil v Praze, ale později také v Brně a v Olomouci. Oblastí jeho vědeckého zájmu se stalo období reformace, konkrétněji doba předbělohorská. Historik se ve svých pracích věnoval především politice českých stavů v prvních desetiletích 17. století. Jan Bělehrádek – lékař, biolog (18. 12. 1896 – 8. 5. 1980) Byl jednou z významných osobností české biologie a českého politického a společenského dění 20. století. Působil jako rektor Karlovy univerzity, vybudoval v Československu samostatný vědní obor. Je považován za průkopníka filozofického směru v biologii, reprezentoval ČSR v mezinárodních vědeckých a kulturních organizacích, lze ho vidět na fotografiích s prezidentem E. Benešem, Janem Masarykem atd. Za války byl uvězněn v Terezíně. Po roce 1948 emigroval, dožil v Londýně.

GPS pozice

N 50° 7.099', E 14° 23.377'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz