česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Vznik vilové kolonie Baba

Kolonie vznikla v 30. letech 20. století jako ukázka vzorového bydlení Svazu československého díla. Domy jsou různého typu s jedním bytem či dvěma byty nebo vily s ateliérem. Jejich řazení napodobuje šachovnici, je horizontální v několika řadách, umístěných ve stoupajícím terénu nad sebou a přitom situovanými střídavě, aby druhé řadě nebránily v oslunění. Bylo prezentováno, že domy budou na vysoké úrovni kromě složení, které se lišilo dům od domu, měly mít ústřední topení, teplou vodou, moderní elektrické osvětlení, všude dostatek vzduchu, přímého denního světla a slunce. Z úsporných důvodů se počítalo se zřízením družstevní prádelny a skupinového telefonu. Velká pozornost byla věnována i zahradám. Jednotlivá výměra byla od 420 do 1520 m2. Také celkový vzhled měl být dokonalý. Se vzorně upravenými vozovkami a chodníky s veřejným elektrickým osvětlením. Samostatně měla být osvětlena i popisná a orientační čísla. Budování dosud obvyklých masivních plotů a zdí bylo omezeno a jejich funkci suplovaly vhodně zvolené křoviny tvořící živé ploty. Autorem urbanistické koncepce byl Pavel Janák, projektanti jednotlivých domů pak jak osvědčení tak i mladí architekti. Kolonie byla stavěna postupně v letech 1932–40. Vilová kolonie byla v době vzniku prezentována jako výstava soudobého bydlení. Začala 7. září 1932 a protáhla se přes celý podzim. Navštívilo ji 12 000 návštěvníků. K nebývalému zájmu určitě přispělo, že se přehlídka neodehrávala pod „jednou střechou“, nýbrž v osmi moderních domech, které zde během pouhých několika měsíců vyrostly. Lidé mohli procházet novými vilami a přímo vnímat přednosti funkcionalistické architektury. Osada Baba je od roku 1993 památkovou zónou, nicméně ochrana je to nedostatečná. Jediné, co by mohlo postupnou zkázu osady zastavit, by bylo prohlásit jednotlivé domy za nemovité kulturní památky, s nimiž se nedá nakládat, jak se komu zachce. Text byl vytvořen s využitím informačních zdrojů http://www.jedinak.cz – článek Petra Volfa.

GPS pozice

N 50° 6.858', E 14° 23.095'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz