česky english deutsch <<< >>>

Tichá Šárka

Funkcionalismus – ornament je zločin

Osada Baba byla postavena jako vzorová čtvrť ve funkcionalistickém stylu v první polovině 20. století. Jeden z nejvýznamnějších autorů funkcionalismu – Adolf Loos prohlašoval: “Ornament je zločin“. Co je funkcionalismus? Je to architektonický styl, který se používal od 20. do 50. let 20. století. Charakterizují jej: • skoro pravoúhlé tvary, • ploché střechy, • absence ozdob • a použití v té době nových materiálů. Podle funkcionalistů je hlavní funkce, účel. Ne, však jako pravidlo, ale jako cíl, který je nutno poznávat, domýšlet a vytvářet. Snahou je architekturu zjednodušit. Dalšími cíly byl co nejlepší vztah člověka s přírodou a proměna architektury za účelem zlepšení sociálních podmínek života ve společnosti. K tomu byly využívány nové materiály jako například železobeton. Stavba byla více než jen součástí života. V meziválečné Evropě byly principy funkcionalismu hlavním směrem architektury. Na začátku se ujaly hlavně v zemích, kde se architektura podílela na vzniku moderny a vyvinula se dále. Nejhlouběji se funkcionalismus ujal v Německu, Holandsku a Československu. Funkcionalismus byl vedoucím architektonickým slohem až do konce 70. let 20. století (byly na něm dokonce založeny takové směry jako socialistický realismus či architektonická stylizace v třetí říši), je tak nadčasový, že má stále co říci a proto v současnosti prožívá svoji renesanci. Text byl vytvořen s využitím informačních zdrojů http://cs.wikipedia.org.

GPS pozice

N 50° 6.813', E 14° 22.703'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz