česky english deutsch >>>

Tichá Šárka

Kostel sv. Matěje a matějská pouť

Kostel nechal v roce 971 postavit Boleslav II. Pobožný, který do zdejších míst zabloudil a potkal zde medvěda, o tomto setkání kolují tři legendy. První praví, že se knížeti zjevil statný, divoký medvěd střežící údajné hroby Ctiradových bojovníků, ale zjevení sv. Matěje ho zachránilo. Jiná legenda zase hovoří o statném muži, který vylezl z křoví, zastřelil medvěda a sám se knížeti představil jako Matěj. Ovšem traduje se také, že to nebyl divoký, nýbrž ochočený medvěd patřící chalupníkovi Matějovi. Kníže si to uvědomil až ve chvíli, kdy ho medvěd olízl a chtěl si s ním hrát. Každopádně jako vděk zde nechal kníže postavit kostel zasvěcený sv. Matěji. Z nedostatku kapacity byl kostel v roce 1770 zbourán a v témže roce nahrazen novým, větším kostelem postaveným na náklady Františka Xavera Strahovského, rytíře ze Strakonic, probošta Metropolitní kapituly u sv. Václava. Roku 1771 byl kostel vysvěcen. Ke kostelu se také váže vznik populární matějské pouti. První pout' se konala v již roce 1595, kdy papež Klement VIII. vyhlásil na žádost tehdejšího pražského probošta Jiřího Bartholda Pontana z Breitenberka plnomocné odpustky pro poutníky do zdejšího kostela. Od této doby se rozvíjela tradice velkých svatomatějských poutí. Jedná o první jarní pout' v Praze, původně se slavila 14. května. Kvůli posunu charakteru této události od náboženského k ryze zábavnímu a také počtu zúčastněních, se stánky a pouťové atrakce musely přesunout na dnešní Vítězné náměstí. Podruhé se tato forma jarní zábavy stěhovala v roce 1964 na dnešní Výstaviště.

GPS pozice

N 50° 6.813', E 14° 22.703'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz