česky english deutsch <<<

Strážnicko

Na úpatí Bílých Karpat

V roce 1980 byla na moravsko-slovenském pomezí vyhlášena chráněná krajinná oblast (CHKO) Bílé Karpaty. Toto pohoří je známé především díky rozsáhlým květnatým loukám, které patří mezi druhově nejbohatší v Evropě. Za pozornost stojí ale také bukové lesy pod Javorinou (nejvyšší vrchol Bílých Karpat – 970 m n. m.) nebo sady s množstvím starých krajových odrůd ovoce (NPR Zahrady pod Hájem u Velké nad Veličkou). Díky svým unikátním přírodním hodnotám byly v roce 1996 Bílé Karpaty zařazeny mezi biosférické rezervace UNESCO.

bělokarpatské orchidejové louky

krajové odrůdy ovoce

Nejzápadněji a zároveň nejníže položeným místem (180 m n. m.) v CHKO Bílé Karpaty jsou Sudoměřice. Dále na východ se již zvedají první bělokarpatská návrší. Na jejich svazích se daří ovocným sadům a vinohradům. Najdeme tu i vzácnou ovocnou dřevinu jeřáb oskeruši a na poněkud vzdálenějším Žerotíně i přírodní památku chránící zbytky lesostepní vegetace.

plody jeřábu oskeruše

GPS pozice

N 48° 51.948', E 17° 15.511'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://