česky english deutsch <<< >>>

Strážnicko

Petrovské lázně

Petrov je známý především díky svému areálu vinařských sklepů v lokalitě Plže. Málokdo však ví, že zde až do roku 1987 fungovaly také lázně využívající pramen sirnaté vody. Už v roce 1580 se o nich zmiňuje Tomáš Jordán, tehdejší zemský lékař: „Voda se bere ze studně nehluboké, sotva člověku až do pásu, na břehu potůčka tekoucího, v místě nižším než lázeň jest, ležící. Voda okovy neb kbely vytažená po žlábcích do pánve nad ohněm postavené se vede, neb sama voda jest studená. Z pánve ji pacholci k mytí do vanen nosí…“

vinařské sklepy (lokalita Plže)

Z jeho spisu je patrné také to, jak byly petrovské lázně v 16. století populární: „Že pak neřestem na kůži spomáhá, obecné zkušení to ukazuje, nebo z města Strážnice dosti lidného každého téhodne tam jdou a z okolních míst v jistý čas z jara a na podzim prašiví lidé se scházejí a užitku z nich nemalého docházejí, takže žádné téměř vody není, ku kteréž se tak mnoho lidí scházelo jako k této.“

Léčebných účinků využívali nejen poddaní, ale i šlechta. Doktor Jordán totiž uvádí, že v roce 1570 se Jan starší ze Žerotína a na Náměšti dva měsíce neúspěšně léčil z těžké nemoci v Karlových Varech. Poté se však zdržel jeden měsíc v Petrově, kde se jeho zdravotní stav výrazně zlepšil.

GPS pozice

N 48° 52.583', E 17° 15.980'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://