česky english deutsch <<< >>>

Strážnicko

Kulík a pisík

Kulík říční a pisík obecný jsou dva druhy ptáků, které můžeme vidět na štěrkových plážích u řeky Moravy. Oba druhy patří mezi bahňáky. To je skupina ptáků, již jsou přizpůsobeni životu na pobřeží, kde z bahna, písku nebo štěrkových nánosů vytahují svoji potravu (drobní bezobratlí živočichové) a v blízkosti břehů také hnízdí.

kulík říční

pisík obecný

A právě hnízdění kulíků a pisíků je ve Strážnickém Pomoraví ohroženo. Tito ptáci totiž hnízdí přímo na štěrkových nebo písčitých plážích u řeky. Vlastně si ani žádné hnízdo nestaví, vajíčka kladou do důlku přímo mezi kamínky. Náhodný turista, který vstoupí na pláž, si pak ani nevšimne, že svým pohybem snůšku zničil.

štěrkové a písčité břehy řeky Moravy

Proto prosím nevstupujte v hnízdním období (od 1. 4. do 15. 7.) na štěrkové pláže u meandrů řeky Moravy. Za dodržování tohoto pravidla děkujeme! Přispíváte tím k tomu, aby se i ti, kdo přijdou po Vás, mohli těšit z přírodních krás tohoto jedinečného území.

GPS pozice

N 48° 54.850', E 17° 16.636'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://