česky english deutsch <<< >>>

Strážnicko

Stromořadí v Muchárku

K typickým prvkům naší krajiny patří aleje a stromořadí podél cest. Začaly se vysazovat teprve od 17. století a původně plnily hlavně praktickou funkci – poskytovaly stín a ovoce. Záhy se začaly aleje využívat také jako okrasný nebo orientační prvek. Odborníci rozlišují mezi alejí a stromořadím. Alej je skupina stromů jednoho druhu a stejného věku vysazená po obou stranách cesty. Naproti tomu stromořadí může být vícedruhové, různověké a cestu lemuje jen z jedné strany.

Stromořadí v Muchárku

V lese Muchárek mezi Strážnicí a Bzencem-Přívozem navazuje kolmo na hlavní silnici několik lesních cest a hrází, které jsou lemovány řadami dubů, platanů a v menší míře jírovců. Jejich stáří se odhaduje na 150 let. Členily zdejší lesní porosty, pomáhaly v orientaci, zpevňovaly hráze a k projížďkám na koni či v kočáře je využívalo zámecké panstvo ze Strážnice. Dnes jsou tato stromořadí chráněna, protože jsou zajímavým dokladem využívání krajiny v minulosti a poskytují vhodné životní podmínky pro řadu druhů ptáků a hmyzu.

GPS pozice

N 48° 55.278', E 17° 18.318'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://