česky english deutsch <<< >>>

Strážnicko

Voda v krajině

Lidské tělo je tvořeno asi z 80 % vodou a vodu také musíme tělu stále dodávat – dodržovat pitný režim. Také příroda má svůj pitný režim. Stejně jako my lidé, také rostliny a živočichové potřebují „pít“ – doplňovat vodu. K tomu jim slouží nejen velké řeky, ale i malé potoky, slepá říční ramena, tůně a mokřady. Kromě zadržování vody plní mokřady ještě mnohé další funkce. Jsou zásadním článkem v koloběhu vody v krajině, filtrují a čistí jimi protékající vodu, tlumí teplotní rozdíly mezi dnem a nocí a zmírňují dopad povodní.

tůň u řeky

Už od roku 1818 probíhaly na řece Moravě regulační práce. Lidé se snažili prokopáním meandrů a ohrázováním říčních břehů zabránit povodním. Dnes je zřejmé, že velkým záplavám ani tyto zásahy nezabrání a navíc se jimi velmi narušil vodní režim celé krajiny. Regulovanými vodními toky je voda odváděna příliš rychle a krajina se postupně vysušuje. Proto byly již ve 30. letech 20. století podél řeky Moravy budovány závlahové kanály. Rozvod závlahové vody byl řešen důmyslně propojeným systémem náhonů a kanálů. Řízené závlahy trvaly 2–6 dnů a opakovaly se až 5krát za rok. Po roce 1948 v souvislosti s kolektivizací zemědělství a změnou využití krajiny se přestal systém kanálů využívat. V současnosti je funkčnost závlahového systému částečně obnovena.

GPS pozice

N 48° 55.443', E 17° 18.655'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://