česky english deutsch <<< >>>

Strážnicko

Sto let strachu

Začátkem 17. století bylo Slovácko postiženo ničivým nájezdem Bočkajovců, oddílů Štěpána Bočkaje ze Sedmihradska, který organizoval vzpouru proti Habsburkům. Pak následovalo období třicetileté války. V roce 1663 byl kraj pod Bílými Karpaty napaden Turky a Tatary. Další ničivý nájezd se odehrál v roce 1683 a na svědomí jej měli vojáci dalšího protihabsburského vzbouřence Imricha Tökelyho. O dvacet let později se proti císaři Leopoldu I. v Uhrách vzbouřil sedmihradský kníže František II. Rákoczi a jeho oddíly opět podnikly v letech 1703–1708 několik nájezdů na jihovýchodní Moravu.

Hajduk – uherský nájezdník

Bylo to velmi kruté století válek a obyvatelé Vnorov se snažili najít jakoukoliv cestu k přežití. Části obce okolo kostela se říká Kopanice. Tento název vznikl prý v 17. století, kdy se zde z farské zahrady kopaly únikové chodby ústící daleko v polích za vesnicí. Část chodeb později využili místní obyvatelé ke stavbě vinařských sklepů a zbytek byl zasypán.

Jinou variantou úniku před nájezdníky byly úkryty v bažinách u řeky Moravy v lokalitě zvané Jazera. Nacházely se zde husté rákosové porosty s malými ostrůvky, ke kterým vedly úzké chodníčky. Tam se nepřátelé neodvážili a místní obyvatelné zde nacházeli aspoň trochu bezpečný úkryt.

GPS pozice

N 48° 55.711', E 17° 20.866'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://