česky english deutsch >>>

Strážnicko

Mrtvé rameno

Kousek od přístavu ve Vnorovech se nachází mrtvé rameno. Nebojte, není to pozůstatek vraždy či jiné tragické události, ale zajímavý přírodní fenomén, který vzniká činností meandrů nebo regulací řek.

Meandry jsou zákruty na vodním toku vytvořené bočním vymíláním řečiště. Díky vymílání břehů na jedné a ukládání naplavenin na druhé straně se tvar a poloha meandrů neustále mění. V místě úzké meandrové šíje nakonec dojde k jejich protržení. Oddělená část meandru, kterou již řeka neprotéká, se nazývá odstavené nebo slepé rameno. Mrtvé rameno je název pro pozdější možné stadium slepého ramene, které je zavodňováno jen průsakem poříční vody a občas může být zaplaveno při povodních. Postupně dochází k jeho zarůstání náletem dřevin a k zazemňování.

mrtvé rameno – schéma vzniku

Většina současných mrtvých ramen však vznikla napřímením a vytvořením hrází podél dříve meandrujících řek. Takovým zásahům se říká regulace a díky ní se za posledních 150 let zkrátila délka vodních toků v ČR o 4 600 km. Podobné zásahy postihly i řeku Moravu, kde vzniklo přes 180 umělých mrtvých ramen. Zkušenosti z povodní v letech 1997, 2002 a 2006 však ukazují, že regulované vodní toky mohou někdy ničivou sílu záplav zvýšit. Proto je dobré na vhodně zvolených místech nechat řeku vytvářet přirozené meandry, které mohou povodňovou vlnu zpomalit a zeslabit.

GPS pozice

N 48° 55.836', E 17° 19.701'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://