česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Vodní nádrž Džbán

Typ nádrže: protékaná Účel nádrže: krajinotvorný, rekreační, ekologický, zmírnění průchodu velkých vod, sportovní rybářský revír Vodní tok: Litovicko – Šárecký potok Plocha: 180 000 m2 Objem: 443 000 m3 Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška cca 8,5 m Vlastník: Hlavní město Praha Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966 – 1971 na Litovicko-Šáreckém potoce v Praze 6 za účelem rekreace obyvatel Prahy. Jeho další funkcí je zajištění minimálního průtoku pod hrází (15 l/s) a částečné snížení účinků povodní na Litovicko-Šáreckém potoce. Džbán je také významným rybářským revírem pro sportovní rybolov. V roce 2007 bylo započato odbahňování a revitalizace vodního díla, protože v letních měsících docházelo k přemnožení sinic, což vedlo k omezování či přímo zakazování koupání. Tento nepříznivý stav byl vyvolán:

V roce 2007 bylo provedeno úplné vypuštění nádrže. Po částečném odvodnění sedimentu byla ještě ke konci roku 2007 ve dně nádrže prohrnuta odvodňovací strouha. Díky tomuto opatření se výrazně omezilo další vyplavování sedimentu do Litovicko-Šáreckého potoka. V roce 2008 bylo provedeno odbahnění nádrže. Souběžně s opravou stavidel a kamenného opevnění břehů a přítoku Litovicko-Šáreckého potoka, který byl značně erodován. Pro zlepšení přístupu do nádrže ze strany parku byly na několika místech vybudovány kamenné schody do vody. Na levém břehu je vybudována i mělká zóna pro mokřadní vegetaci, která bude sloužit jako úkryt a hnízdiště pro vodní ptactvo. Výsledkem celého projektu je dlouhodobé zlepšení kvality vody v tomto přírodním koupališti, zajištění bezpečného provozu vodního díla a zlepšení životních podmínek pro vodní rostliny a živočichy. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů Lesů hl. m Prahy. Více info: www.lesypraha.cz.

GPS pozice

N 50° 5.638', E 14° 19.441'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz