česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Přírodní rezervace Divoká Šárka – království zvířat

Na skalních stepích žije Divoké Šárky řada druhů teplomilných bezobratlých. Z měkkýšů převládají teplomilní plži například Chondrula tridens, Pupilla triplicata nebo velmi citlivý druh Vertigo pusilli. Nalezneme zde také řadu stepních brouků například střevlíky. Z blanokřídlých tu žijí vzácné teplomilné včely Rhophites trispinosus a Andrena rugulosa, objevující se jen na krátkou dobu na jaře, neboť žijí zejména na Jihu Evropy. Z pavouků by zaznamenán např. stepník rudý, sklípkánek pontický, ostník, křižák a skákavka Phlegra festiva. V březových porostech byly nalezeny vzácné mouchy koutule Mormia pulcherrima a vzácná bodruška Konowia megapolitana. Na listnatý les kolem Nebušické skály jsou vázány některé druhy významných brouků, např. zvláště chráněný krajník hnědý a střevlíčci. Na vřesech žijí mandelinky. Na vrbách byl například nalezen motýl obaleč. Území je vzhledem ke své členitosti a rozloze významným refugiem řady druhů obratlovců, zejména ptáků, a na okolí potoka vázaných obojživelníků. Savčí faunu tvoří téměř čtyři desítky druhů, včetně 4 druhů netopýrů (netopýr velký, netopýr řasnatý, netopýr vodní a netopýr ušatý. Nalezneme zde také hlodavce: hrabošíka podzemního a myšky drobné. Dále zde žije řada šelem včetně jezevce lesního a nepůvodního norníka amerického. Žije zde také řada druhů ptáků včetně druhů chráněných, uvádí se např. pěnice vlašská, bělořit šedý a vzácný slavík obecný. Na fotografiích se nalézá: sklípkánek pontický (foto Stanislav Macík), netopýr ušatý (foto Jiří Novák) a bělořit šedý (foto Martin Pelánek). Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 5.831', E 14° 19.288'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz