česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Přírodní rezervace Divoká Šárka - říše rostlin

Na území Divoké Šárky se od roku 1964 nachází rezervace, jejíž rozloha činí 25,346 ha, nachází se v nadmořské výšce 255–360 m. Rezervace poskytuje útočiště mnoha druhům rostlin a živočichů. Rostlinná říše Divoké Šárky je stejně jako celá Divoká Šárka velmi pestrá a rozmanitá. Po botanické stránce je nejzajímavější soutěska Kozákovy a Šestákovy skály a vlastní těleso skal, které jsou významněji ovlivněny návějemi spraší. U Kozákovy skály je na jižně orientovaných skalnatých stráních vyvinuta hercynská skalní vegetace s kostřavou sivou, která je reprezentovaná především společenstvem s česnekem šerým horským na skalních teráskách nebo tařicovou vegetací silikátových skal na nejstrmějších skalnatých svazích. Na travnatých stráních na mírných úklonech a v okolí sešlapávaného vrcholu Kozákovy skály jsou nejčastěji zastoupena druhově bohatá společenstva úzkolistých suchých trávníků, nejčastěji s kostřavou walliskou a trýzelem škardolistým. Podstatně jiná je vegetace na severních stěnách, která je tvořená především chladnomilnými společenstvy kapraďorostů, s větším zastoupením osladiče obecného. Podél potoka je možné zaznamenat fragmenty střemchové jaseniny charakteristické pro lužní lesy zaplavovaných a podmáčených poloh. Více informací o rostlinné říši Divoké Šárky se dozvíte na: http://botany.cz/…ivoka-sarka/. Mimo jiné zde naleznete seznam vybraných druhů nalezených v přírodní rezervaci Divoká Šárka. Text byl vytvořen s využitím informačních zdrojů webového portálu http://botany.cz.

GPS pozice

N 50° 5.831', E 14° 19.288'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz