česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Přírodní rezervace Divoká Šárka – péče a ochrana území

Divoká Šárka byla vyhlášena za přírodní rezervaci v roce 1964. Rezervace zahrnuje skalní soutěsky a pravá úbočí údolí Šáreckého (Litovického) potoka mezi vodní nádrží Džbán a samotou Čertův mlýn, včetně plošin nad těmito soutěskami. Péči o život v přírodní rezervaci je věnována velká pozornost. Způsoby péče jsou stanoveny v „Plánu péče o přírodní rezervaci Divoká Šárka na období 2010 – 2024“. Čtyři hlavní priority v této oblasti jsou:

  1. Péče o xerotermní trávníky a skalní vegetaci – postupná redukce dřevin na skalách, která zajistí současný stav. Z porostů dřevin na skalách je důsledně odstraňován nepůvodní dub červený, který se v poslední době značně šíří.
  2. Postupná přeměna nepůvodních porostů na porosty s přirozenou druhovou skladbou. Z porostů by měl být přednostně odstraňován akát, postupně i borovice černá, dub červený, modřín a smrk.
  3. Vytěžení vzrostlých smrkových porostů a návrat k přirozené obnově, přičemž lze využít již poměrně dobře vyvinutý podrost stanovištně původního javoru, habru a jasanu.
  4. Pokračovat v obnově starých ovocných sadů v ochranném pásmu.

Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz a městské části Prahy 6.

GPS pozice

N 50° 5.887', E 14° 19.329'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz