česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Revitalizace Litovicko - Šáreckého potoka

Litovický potok pramení v okrese Praha – západ cca 1,5 km západně od obce Chýně. Zde protéká rybníkem Bašta. Dále pokračuje přes rybníky Břevský, Kalu a Litovický do města Hostivice. Ve východní části Hostivic protéká potok retenční nádrží Strnad. Před retenční nádrží Jiviny vstupuje potok na území hl. m. Prahy do Ruzyně. Odtud teče do Liboce, kde napájí Libocký rybník. Poté pokračuje přes Vokovice do přírodního parku Šárka-Lysolaje, kde protéká vodním dílem Džbán. Do Džbánu přitéká pod jménem Litovický potok a z nádrže vytéká pod jménem Šárecký potok. Při východním okraji přírodního parku vtéká do Vltavy. V 60. letech 20. století proběhlo masivní betonové zaklenutí Šáreckého potoka pod Ruzyňskou věznicí a dále až k oboře Hvězda. Toto zaklenutí Šáreckého potoka zcela degradovalo tento významný pražský potok na stoku bez jakéhokoli života a estetické a ekologické funkce. Z toho důvodu odbor ochrany prostředí MHMP zadal projekt na celkovou revitalizaci odkrytí Litovicko-Šáreckého potoka podél obory Hvězda. Revitalizace proběhla v srpnu 2009 až prosinci 2009. Revitali­zovaná část začíná vyústěním ze zatrubněné části při křižovatce ul. Ruzyňské a Stochovské. Projekt revitalizace řešil odkrytí potoka v délce 280 m. Původní betonové zaklenutí mělo být v celé délce odstraněno a nové otevřené koryto vymodelováno přírodě blízkým způsobem. Úpravou došlo i k mírnému navýšení kapacity koryta, které po úpravě pojme až pětiletou povodeň. Celý projekt přispívá ke zpřírodnění celé lokality a navrácení života Litovicko-Šáreckému potoku v tomto úseku. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.134', E 14° 19.260'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz