česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Šárecký potok – potok, který nemá pramen

Šárecký potok je ve skutečnosti přejmenovaný Litovický potok, proto vlastně nemá pramen, protože vytéká z vodní nádrže Džbán, kam vtéká Litovický potok. Celkem mají Litovický a Šárecký potok dohromady 21,28 km, velikost povodí je 62,9 km2. Samotný Litovický potok pramení v lesíku u železniční tratě poblíž Chýně. Přes rybník Bašta u Chýně, Břevský rybník, rybník Kala a Litovický rybník pokračuje přes Hostivici (kde se napojuje Jenečský potok) do retenční nádrže Strnad (do níž vtéká i Sobínský potok) před hranicí Prahy a retenční nádrže Jiviny (do níž vtéká Řepský potok) již na území Prahy-Ruzyně. Po podtečení Drnovské ulice následuje asi kilometrová podzemní část, potok se znovu vynořuje u obory Hvězda (zprava vtéká Světluška), teče přes Liboc, kolem nádraží Praha-Veleslavín do vodní nádrže Džbán, kde jako Litovický potok končí. Ze Džbánu vytéká Šárecký potok do údolí Divoké Šárky kolem šáreckého koupaliště pod vrchem Dívčí skok (zleva vtéká Zlodějka), údolím Tiché Šárky přes Jenerálku (zleva Nebušický potok), Šáreckým údolím přes Dolní Šárku a Podbabu, a do Vltavy ústí viaduktem na 38,7 km zleva. Celková délka obou potoků je 21,28 km. Úsek 0,0–19,5 je ve správě MHMP, úsek 19,5–21,28 ve správě ZVHS Kladno. Potok je zařazen ve IV. třídě znečištění včetně přítoků, příčinou jsou domovní splašky, oddělovače, spodní voda z nádrže Džbán a průmyslové znečištění. Výstavba dálnice u Jivin a Šárky negativně ovlivňovala hlavní tok i některé přítoky. Průtok při měření v roce 1999: 20 litrů/s (jiný údaj, z měření pod Strnadem, udává 110 litrů/s). Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz a www.cs.wikipedia.org.

GPS pozice

N 50° 6.134', E 14° 19.260'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz