česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Přírodní divadlo Divoká Šárka

Přírodní divadlo v Divoké Šárce byl rozsáhlý přírodní amfiteátr o kapacitě až 10 000 diváků v Divoké Šárce v Praze. Od roku 2005 jsou zde jednou ročně konána operní představení. Amfiteátr vznikl před první světovou válkou a prakticky se zde hrálo s výjimkou válečného omezení v letech 1914–1918 až do roku 1922 (6.6.1922 pos­lední), kdy z ekonomických důvodů byl projekt zastaven. Roku 1924 divadlo zaniklo. Od roku 1913 zde fungovala letní scéna Národního divadla. Prostor měl výbornou akustiku díky tehdy nezalesněným svahům údolí, některé kulisy byly zděné. Údajně v zde hrané Prodané nevěstě hrálo i 600 komparsistů a také ovce a kozy místních chovatelů. Tento projekt byl inspirací pro letní divadla na dalších místech v Čechách, Moravě a na Slovensku. Později, v rámci protipovodňových opatření v Šárce, zde byly vysázeny lesní porosty a přímo v hledišti byl založen ovocný sad. Přestože tento sad je z větší části soukromý (cca 1/6 je vlastnictvím HM Prahy) s ohledem na kulturní památku město zajišťuje jeho postupné vyčištění a obnovu. Od roku 2005 zde bylo odehráno několik oper, první byla Prodaná nevěsta. Vstupy na opery byly bezplatné, diváci seděli na přinesených dekách. Díky vyčištěnému sadu v roce 2007 mohlo Rusalku shlédnout okolo 8 tisíc diváků. V roce 2010 byla uvedena opera Libuše, kde hlavní roli ztvárnila Eva Urbanová. Letní divadlo nebude obnoveno do původní podoby. Jednak z ekonomických důvodů a také, že jeho provoz by významně poškodil dnes výjimečné přírodní prostředí Divoké Šárky, narušil její rekreační hodnoty a hrubě narušil nejen v Praze ojedinělý biotop přírodní rezervace Divoká Šárka.

GPS pozice

N 50° 5.955', E 14° 19.225'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz