česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Dívčí skok – nejvyšší vrch i tragický konec Šárky

Dívčí skok je název nejvyššího vrchu v Šárce. Tento vysoký skalní útvar se nachází na pravé straně údolí za stejnojmennou restaurací. Téměř 2/3 masívu tvoří stupňovitá a zarostlá předskalí. Nad nimi se zvedá rozložitá vrcholová pyramida, která tvoří přirozenou dominantu Divoké Šárky, zvanou též Koruna Šárky. Jih a západ vrchu je tvořen poměrně členitými stěnami. Doprava od vrcholové pyramidy vybíhá skalní bariéra Skály nad údolíčkem pod Korunou, která spadá stěnami k západu. Z vrcholu Dívčího skoku spadá pak směrem k severozápadu členitý hřeben, který končí nad ohybem údolí. Severní stěnu tvoří strmý zalesněný svah, přerušený ve střed, části kolmou skalní stěnou. K tomuto útvaru se vztahuje tragický závěr pověsti o proradné Šárce a důvěřivém Ctiradovi. Po smrti Ctirada prý výčitkami soužená Šárka ukončila svůj život skokem z vrchu. Pod vrchem se nalézá usedlost pocházející z konce 16. století, která byla přestavěna na mlýn a koncem 19. století byla v objektu zřízena výletní restaurace Dívčí skok.

GPS pozice

N 50° 5.955', E 14° 19.225'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz