česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Studánka Šárecká Habrovka

Charakteristika: Nachází se v nadmořské výšce 304 metrů. Silný pramen z úpatí svahu zakrytý sedlovou stříškou z prken o délce hřebene 84 cm a dolním rozpětí 120 cm, hřeben 120 cm nad hladinou vody. Přední i zadní štít též zakryty prkny. Vlastní studánka veliká 74×48 cm, hluboká 35 cm. Čelní stranu studánky zajišťuje prkno se zářezem tvaru „V“, širokým 20 cm a hlubokým 8 cm, přes který přepadává voda. Pod přepadem 12cm hluboká tůň s pískem na dně, boky vyztuženy prkny a kameny.

Rozbor vody: Podzemní voda v této studánce je chemického typu vápenato – sírano – uhličitanového se slabě alkalickým pH a středně vysokou mineralizací. Z hlediska analyzovaných chemických složek podzemní voda vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. Dříve nárazově zvýšené obsahy dusičnanů klesly pod limitní hodnotu (50 mg/l). V podzemní vodě z této studánky jsou ale nárazově naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, což může prokazovat přítomnost znečištění z povrchu, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost pramene: Kolísá od 0,1 do 2 l/s. Vzhledem ke sníženým srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Víte, že? Přívlastek „Šárecká“ je používán pro odlišení od dalších lokalit stejného jména v Praze. Současná úprava studánky byla provedena v roce 2004 a 2008 základním článkem Hnutí Brontosaurus „Kandík“ (na objednávku odboru ochrany prostředí MHMP). Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 5.897', E 14° 18.696'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz