česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Studánka Šárka

Charakteristika: Drobná studánka se nachází v nadmořské výšce 276 metrů. Voda vytéká z okrouhlého otvoru v 58 cm široké a 40 cm vysoké kamenné zídce. Nad studánkou jednoduché zastřešení ve tvaru „chatičky“. Část odtokové stružky bezprostředně pod přepadem vyložena kamennými kostkami.

Rozbor vody: Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty. Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě. ALE POZOR! Podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele! Bohužel v podzemní vodě z této studánky jsou nárazově zvýšené počty koliformních bakterií a bakterií Escherischia coli, což indikuje přítomnost fekálního znečištění v okolí tohoto pramene. Takže lze konstatovat, že nárazově dochází k přítoku znečištěné vody do studánky. Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost pramene: Vydatnost tohoto pramene je do 0,2 l/s. Vzhledem ke sníženým srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Víte, že? Úpravy zde provedla základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochrana herpetofauny. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 5.936', E 14° 19.071'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz